9 Temmuz 2016 Cumartesi

Tip 1 Diyabet Nedir?

Tip 1 Diyabet,  "insüline bağımlı diyabet", "juvenil diyabet" ve "çocukluk çağında başlayan diyabet" olarak da adlandırılmaktadır. 
Daha çok çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür.  
Diyabetin bu türünde, insülin yapımından sorumlu pankreas beta hücrelerinin harabiyetine bağlı olarak gelişen mutlak veya göreceli insülin hormonu eksikliği vardır.


Tip 1 diyabetin tam olarak nedeni bilinmemektedir. 
Bu hastalığa genetik yatkınlığı olan kişilerde; genellikle viral enfeksiyonlar, stres veya travma gibi bir olay sonrasında tetiklenmektedir. 
Bunun sonucu genetik yatkınlığı olan bireylerde insülin hormonunun üretiminin yapıldığı pankreasın beta hücreleri, otoimmün (bağışıklık aracılı) bir süreç sonrası tamamen ortadan kalkar.
Böylece bireylerde glikozu hücrelerin içine sokan insülin hormonu üretimi olmaz. 

Tip 1 diyabet, tüm diyabet hastalarının %5 - 10 luk bir kısmını oluşturmaktadır. 
Bu diyabet türü hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir ama eskiden bu hastalığa “çocukluk çağı diyabeti” adının verilmesinin sebebi, çoğunlukla çocukları etkilemesi yüzündendir.

Çocukluk çağında tip 1 diyabet sıklığı ülkeler ve bölgeler arasında farklılık göstermekte ve her yıl 15 yaş altındaki 100.000 çocuktan 1-42'sinde diyabet gelişmektedir.
Tip 1 diyabet genel olarak kuzey ülkelerinde daha sık görülmektedir.

Hastaneye başvurma sırasında hastaların; 
ağız kuruluğu, 
çok su içme, 
sık idrara çıkma, 
sürekli açlık hissi, 
kilo kaybı, 
bulantı
yorgunluk ve halsizlik gibi yakınmaları vardır.  Bu yakınmalar çoğunlukla son birkaç gün ya da birkaç hafta içinde ortaya çıkar. 

Hastalıktan etkilenen insanların çoğu hastalığa yakalandıklarında sağlıklı ve normal kilodadırlar. Özellikle hastalığın başlangıcında insülin duyarlılığı ve insülin yanıt verirliği genellikle normaldir.

Önceki dönemlerde diyabetin bu tipi yalnızca çocuklarda görülmekte iken günümüzde yetişkin yaşlarda da görülmeye başlanmıştır. Artık Tip 1 diyabet olgularının yarısı 15 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır.

Erişkin yaşta (genellikle 25 yaşından sonra) görülen tip 1 diyabet formu "LADA" (latent autoimmune diabetes in adult) olarak adlandırılmaktadır.

Tip 1 diyabetli hastaların bir kısmı bebeklik yaşlarında da olabileceği için bu yaş gruplarında hastanın şeker tedavisi kadar vücut gelişimlerinin de yakından takibi gerekir.

Hastalar, mutlak veya göreceli bir insülin yetersizliği olduğundan ömür boyu insülin hormonunu dışardan (enjeksiyon yoluyla) almak zorundandırlar.

Bu nedenle Tip 1 diyabet, İnsüline Bağımlı Diyabet (Insulin Dependent Diabetes Mellitus=IDDM) olarak da isimlendirilmektedir. 

Tip 1 diyabetin başlıca tedavisi, henüz hastalığın başında bile olsa, sentetik insülinin vücuda enjekte edilmesi ve kan şekeri seviyelerinin sıkı bir şekilde gözlenmesidir.

Eğer insülin olmazsa, sıklıkla diyabetik ketoasidoz durumu oluşur ve koma ile sonuçlanabilir.

Günümüzde Tip 1 diyabetin tedavisinde, her ne kadar hastalığın seyrini geri çeviremese de, hayat tarzı değişiklikleri (diyet ve egzersiz) de önem kazanmıştır.

Monoklonal antikorlar ya da kök-hücre kaynaklı tedaviler hayvan çalışmalarında etkili olmalarına karşın henüz insanlar üzerindeki klinik çalışmalar tamamlanmamıştır.
Tip 1 diyabetin oluşmasını engellemek için koruyucu bir önlem yoktur.

Tip 1 diyabetin tedavisinin aralıksız olarak sürdürülmesi tüm vakalar için çok önemlidir.
Eğer hastanın aldığı insülinin dozu ve kan şekerinin düzenli olarak kontrol edilmesi konusunda yeterince iyi eğitimi, bilinci, özeni ve disiplini varsa Tip 1 diyabet tedavisi hastaların normal hayatlarını sürdürmelerini engellemez. 


Konu hakkında detaylı bilgi için hazırladığımız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz;


Sağlıkla dolu günler dileriz. 

Doktor Bun | 09.07.2016 - Cumartesi

Doktor Bun'u sosyal medyada da takip edin ; 


Bu yazı Doktor Bun tarafından tıbbi kaynaklar kullanılarak yazılmıştır. Konu hakkında ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalarla ortaya çıkan değişmelerle birlikte bu yazı da güncellenecektir. Ayrıca bu yazı tamamiyle bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amacıyla kullanılamaz.
Comments


EmoticonEmoticon